Đổi trả

- Tấc cả sản phẩm bên shop bán ra dc đổi trả trong vòng 1 tháng nếu phát sinh lỗi 

- Khách hàng sẽ không mất bất cứ khoản phí nào khi đổi hàng